Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności Luty 2019

Warsztaty artystyczne

 W piątek 22 lutego gimnazjaliści pod opieką nauczycielki Iwony Pawlaczyk uczestniczyli w warsztatach artystycznych zorganizowanych przez CKiS w Koninie. Spotkanie w Wieży Ciśnień prowadził artysta plastyk z UMK w Toruniu Marian Stępak autor CORPORIS. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sztuką ziemi jej najnowszymi i starszymi realizacjami w Europie i na Świecie a następnie zaangażowali się w działania artystyczne, aktywnie współtworzyli wystawę artysty, którego wernisaż odbył się tego samego dnia. Efekty pracy młodych współtwórców, działań twórczych można oglądać na wystawie w Wieży Ciśnień.Wystawa czynna do 15 marca

zobacz więcej

Moja Mała Ojczyzna - Wielkopolska

Uczniowie naszej szkoły upamiętnili bardzo ważne historyczne wydarzenie - wybuch i zwycięstwo POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły w 1918 roku do Macierzy. Nikt nie może podważyć zwycięstwa powstania, patriotyzmu i ofiarności jego uczestników oraz dobrej organizacji działań powstańczych. Dlatego tez uczniowie klasy III c, III a gimnazjum, II a i IV a szkoły podstawowej przedstawili prezentację słowno-muzyczną, która po raz kolejny uświadamia młodym jak nasi przodkowie gorąco pragnęli wolnej ojczyzny. Opiekę nad wydarzeniem sprawowały panie Dorota Czerwczak, Iwona Pawlaczyk, Krystyna Pawłowska, Anna Zalewska oraz Nina Bąkowska.

zobacz więcej

Rekrutacja do klas I - dokumenty

zobacz więcej

Gimnazjaliści - informacje o rekrutacji

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż:

  • z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe czteroletnie technikum staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum,
  • od 1 września 2019 r. w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum prowadzi się klasydotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
  • na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia) odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Harmonogram rekrutacji w załączniku - zobacz

Poznaj precedury postępowania - zobacz

zobacz więcej