Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności Lipiec 2019

KBO - projekt duży nr 22

Przebudowa i rozbudowa parkingu pomiędzy Przedszkolem nr 12,

a Szkołą Podstawową nr 7 w Koninie – wniosek duży nr 22

 

Inwestycja będzie wymagała:

- wycięcia dwóch drzew i likwidację wąskiego pasa zieleni,

- przesunięcie oświetlenia,

- poszerzenia drogi,

- wykonanie nawierzchni oraz wydzielenie miejsc parkingowych.

Projekt zakłada poszerzenie ulicy, powodując dogodniejszy przejazd samochodów i pojazdów uprzywilejowanych oraz poprawi widoczność na przejściach dla pieszych. Projekt ma na celu rozbudowę i przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego w celu uzyskania 39 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.

Głosować można drogą elektroniczną na stronie  www.kbo.konin.pl  od 1 - 8 września lub osobiście w lokalach wyborczych w dniu 8 września w godzinach 9:00 - 18:00

zobacz więcej

KBO - projekt mały nr 57

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7

– wniosek mały nr 57

 

Obejmie następujące prace:

- zakup nowych urządzeń,

- przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń,

- odnowienie  nawierzchni syntetycznej,

- utworzenie parkingu dla rowerów.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego dla uczniów i dzieci mieszkających w pobliżu. Plac zabaw jest elementem wspierającym rozwój fizyczny, umysłowy i motoryczny. Jest jedynym tego typu miejscem otwartym i ogólnodostępnym siedem dni w tygodniu.

Głosować można drogą elektroniczną na stronie  www.kbo.konin.pl  od 1 - 8 września lub osobiście w lokalach wyborczych w dniu 8 września w godzinach 9:00 - 18:00

zobacz więcej