Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności Maj 2020

Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo,
od 1 czerwca br., zgodnie z wytycznymi MEN, umożliwiamy uczniom uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych i grupowych (do 6 uczniów) w szkole.
Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane przede wszystkim do uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz do tych, którzy chcą prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień oraz poprawić zaległe partie materiału, co umożliwi ostateczne wystawienie oceny rocznej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przesyłam Państwu harmonogram konsultacji. Proszę - poprzez e-dziennik - kontaktować się z nauczycielami i informować, że Państwa dziecko będzie uczestniczyło w konsultacjach.
Informację dotyczącą konsultacji trwających od 1 do 5 czerwca br. należy przekazać wychowawcy klasy do piątku 29 maja do godziny 10.00.
W załączniku umieszczam procedury i wzory dokumentów, które trzeba wypełnić i dostarczyć do szkoły, najpóźniej na pierwsze spotkanie.
Zaznaczamy, że warunkiem uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych w procedurach

Paweł Kawka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7
w Koninie

Załącznniki:

zobacz więcej

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie

Zapoznaj się z procedurami - zobacz dokument

zobacz więcej

Zaczytana Siódemka

Miłośników czytelnictwa zapraszamy do zapoznania się obszernym tabletem poświęconym naszej szkolnej bibliotece.

zobacz więcej

Przekazanie laptopów

Wczoraj Dyrektor Siódemki – Paweł Kawka - przekazał dwóm rodzinom laptopy.
Sprzęt został pozyskany przez Prezydenta Miasta Konina - Piotra Korytkowskiego - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Dzięki laptopom - Natasza, Nikola, Wiktor oraz Jakub - uczniowie klas drugich i trzecich - będą mogli bez trudności brać udział w zdalnym nauczaniu.

zobacz więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Adresy i kontakty do instytucji, które mogą wesprzeć Państwa w sytuacjach trudnych i traumatycznych, a także udzielić porady i fachowej pomocy:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 12

Tel. 63 243 18 66

http://www.mpppk.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

Tel. 63 242 62 32

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej MOPR w Koninie, 62-500 Konin, ul Staszica 17

Tel. 63 244 59 16

Sąd Rejonowy w Koninie, ZKSS Kuratorzy Rodzinni, 62-510 Konin, ul. F. Chopina 28

Tel. 63 270 88 00

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich (  pomoc psychologa i prawnika) 62-500 Konin, ul. PCK 13

Tel. 63 240 61 93

Tel. 663 775 604  – utrata pracy,  pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przemoc w rodzinie

Pedagog szkolny - Jolanta Pietrzyk -  w okresie nauczania zdalnego - telefon 506 107 410

zobacz więcej

Wyniki rekrutacji

Uwaga! Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie elektronicznego naboru uczniów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych - rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do wybranej szkoły w terminie do 08.05.2020 r. godz. 13:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole.
Dokument potwierdzenia woli można przesłać na skrzynkę mailową szkoły na adres: sekretariat@sp7.konin.pl
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr tel. 63 243 11 90.

Załącznik: potwierdzenie woli

Dyrektor Szkoły

 

zobacz więcej