Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności Marzec 2021

Nauczanie zdalne 22 marca - 11 kwietnia 2021r.

Szanowni Rodzice,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w porozumieniu z organem prowadzącym, ograniczam funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku.

W czasie tym nauka odbywać się będzie zdalnie z wykorzystaniem e-dziennika oraz Teamsa, na zasadach obowiązujących w naszej szkole podczas zdalnego nauczania.

Z poważaniem

Paweł Kawka

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie

zobacz więcej

Nauczanie stacjonarne i zdalne od 15 marca do 28 marca 2021 r.

Szanowni Rodzice,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 15 marca 2021 roku do 28 marca 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom pracować będziemy zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas oraz procedur obowiązujących w naszej szkole.

Od 27 lutego 2021 r. na terenie całego kraju obowiązuje zakaz używania przyłbic, kominów, szalików. Do zasłaniania ust i nosa należy używać tylko maseczek. W związku z tym przypominam Państwo o obowiązku zaopatrywania dzieci w maseczki. Uczniowie zobowiązani są nosić maseczki w przestrzeniach wspólnych szkoły.

Kontynuowana jest działalność stołówki szkolenj, biblioteki, świetlicy oraz zajęć dodatkowych.

Uczniowie klas czwartych i szóstej do 28 marca 2021 r. będą nadal uczyć się zdalnie.

Z poważaniem

Paweł Kawka

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie

zobacz więcej

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

zobacz więcej