Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności 2019

Dyżury wychowawców w roku szk. 2019/2020

zobacz więcej

Międzynarodowy Dzień Kropki

zobacz więcej

Płatności za obiady

W roku szkolnym 2019/2020 wpłaty za obiady można dokonywać:

  • osobiście, gotówkowo do 5 każdego miesiąca,
  • na konto 38 1560 0013 2015 2806 7076 0001. W tytule wpisać należy: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonywana jest płatność. Wpłaty na konto można dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca.

W miesiącu wrześniu opłata wynosi 66,50 zł

zobacz więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

zobacz więcej

Inauguracja roku szk. 2019/2020

zobacz więcej

KBO - projekt duży nr 22

Przebudowa i rozbudowa parkingu pomiędzy Przedszkolem nr 12,

a Szkołą Podstawową nr 7 w Koninie – wniosek duży nr 22

 

Inwestycja będzie wymagała:

- wycięcia dwóch drzew i likwidację wąskiego pasa zieleni,

- przesunięcie oświetlenia,

- poszerzenia drogi,

- wykonanie nawierzchni oraz wydzielenie miejsc parkingowych.

Projekt zakłada poszerzenie ulicy, powodując dogodniejszy przejazd samochodów i pojazdów uprzywilejowanych oraz poprawi widoczność na przejściach dla pieszych. Projekt ma na celu rozbudowę i przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego w celu uzyskania 39 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.

Głosować można drogą elektroniczną na stronie  www.kbo.konin.pl  od 1 - 8 września lub osobiście w lokalach wyborczych w dniu 8 września w godzinach 9:00 - 18:00

zobacz więcej

KBO - projekt mały nr 57

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7

– wniosek mały nr 57

 

Obejmie następujące prace:

- zakup nowych urządzeń,

- przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń,

- odnowienie  nawierzchni syntetycznej,

- utworzenie parkingu dla rowerów.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego dla uczniów i dzieci mieszkających w pobliżu. Plac zabaw jest elementem wspierającym rozwój fizyczny, umysłowy i motoryczny. Jest jedynym tego typu miejscem otwartym i ogólnodostępnym siedem dni w tygodniu.

Głosować można drogą elektroniczną na stronie  www.kbo.konin.pl  od 1 - 8 września lub osobiście w lokalach wyborczych w dniu 8 września w godzinach 9:00 - 18:00

zobacz więcej

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zaparaszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019:

  • wtorek (18 czerwca 2019r.) godz. 17.00 uczniowie klas gimnazjalnych
  • środa (19 czerwca 2019r.)godz. 9.00 - uczniowie klas I-IV

zobacz więcej

"Ratujemy i uczymy ratować"

W maju w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach programu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować".  W zajęciach brali udział uczniowie z klas 1, 2 i 4. Nasi uczniowie poznali elementy pierwszej pomocy. Zajęcia obejmowały następujące treści:

  1. Bezpieczeństwo- omówienie najważniejszych zasad związanych z ratowaniem życia osoby poszkodowanej bez narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo.
  2. Sprawdzanie przytomności i wezwanie pomocy- wyrabianie nawyku dzwonienia pod numery alarmowe zawsze przy osobie nieprzytomnej.
  3. Pozycja boczna- uświadomienie uczniom kiedy należy stosować pozycję boczną.
  4. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa- oswojenie się z czynnościami ratującymi życie, poprzez wyrabianie właściwych nawyków. Wszystko przeprowadzone zostało w ramach zajęć praktycznych.  Zajęcia prowadzili Pani Agnieszka Parus-Włodarczyk, Pani Joanna Stawowa- Sternad oraz Pan Sebastian Żerkowski.

zobacz więcej

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, pojawiła się w korytarzu Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie „Anonimowa Skrzynka na Sygnały” .

  

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA

ANONIMOWEJ SKRZYNKI NA SYGNAŁY

 

 1. Anonimowa skrzynka na sygnały ma za zadanie umożliwić rodzicom i uczniom sygnalizowanie zagrożeń i nieprawidłowości występujących bądź mogących wystąpić w Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

2. Anonimowa skrzynka na sygnały znajduje się w korytarzu Szkoły  na ścianie obok magazynu gospodarczego nr 12.

3. Anonimowa skrzynka nie służy  do składania skarg i zażaleń.

4. Skrzynka będzie otwierana codziennie o godz. 12.00 w celu zapoznania się
z jej zawartością przez pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecności  innego pracownika wyznaczonego przez Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie.

5. Treść sygnałów będzie spisana w rejestrze anonimowej skrzynki na sygnały
i będzie przechowywana przez okres jednego roku szkolnego.

6. Z treścią sygnałów zostaje zapoznany Dyrektor, który podejmuje decyzję mającą na celu rozwiązanie zasygnalizowanych problemów.

zobacz więcej