Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności 2020

Płatności za obiady - październik

Wpłaty za obiady za miesiąc październik prosze dokonywać na konto 38 1560 0013 2015 2806 7076 0001. W tytule wpisać należy: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

Wpłaty należy dokonać od 1 do 10 października 2020 rOdpłatność wynosi 73,50 zł. 

zobacz więcej

Konkursu na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

 1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin

 1. Określenie stanowiska urzędniczego : główny księgowy
 2. Wymiar etatu : 6/8
 3. Rodzaj umowy : umowa o pracę

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

Głównym księgowym może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie odrębnych przepisów.

Cała treść ogłoszenia wraz z kwestionariuszem znajduje się w załaczniku

Załączniki

zobacz więcej

Płatności za obiady - wrzesień

Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień prosze dokonywać na konto 38 1560 0013 2015 2806 7076 0001. W tytule wpisać należy: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

Wpłaty należy dokonać od 1 do 10 września 2020 r. W tym miesiącu obiady będą wydawane od 7 września.

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień 2020r. wynosi 63,00 zł. 

zobacz więcej

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się na boisku szkolnym (wejście od strony parkingu) według następującego harmonogramu:
8.00 - klasa 4a, 4b i 6a
9.00 - klasy pierwsze
10.30 - klasy drugie
11.30 - klasy trzecie.
W przypadku złych warunków atmosferycznych spotkanie odbędzie się w szkole. W budynku należy zakryć usta i nos przy użyciu odzieży, maseczki albo przyłbicy.
Proszę zabrać ze sobą długopisy.

zobacz więcej

Bezpieczny powrót do szkoły

Zobacz szczegóły

 

zobacz więcej

Koniński Budżet Obywatelski

Z radością informujemy, że trzy wnioski SIÓDEMKI zostały zakwalifikowane do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Głosowanie odbędzie się we wrześniu.

zobacz więcej

Podręczniki na rok szk. 2020/2021

Drodzy Rodzice,

podręczniki wraz z ćwiczeniami uczniowie otrzymają w pierwszym tygodniu nauki.

Podręczniki do religii, będzie można kupić we wrześniu u nauczyciela katechety.

 

wykaz podręczników - pobierz

zobacz więcej

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uczniowie przychodzą do szkoły wskazanym wejściem.

Jeżeli pogoda na to pozwoli rozdanie świadectw odbędzie się na boisku szkolnym. W przypadku deszczu uczniowie spotkają się z wychowawcami w budynku szkoły. Przy wejściach na teren obiektu ustawione będą płyny do dezynfekcji. Uczniowie, i osoby im towarzyszące, powinny mieć ze sobą maseczki. Użycie ich będzie obowiązkowe w czasie spotkania w budynku.

Harmonogram spotkań.

Godzina 8.00 

Wejście A – klasa 3b 

Wejście B – klasa 5a 

 

Godzina 9.00 

Wejście A – klasa 2a 

Wejście B – klasa 3a 

 

Godzina 10.00 

Wejście A – klasa 2b 

Wejście B – klasa 2c 

 

Godzina 11.00 

Wejście A – klasa 1a 

Wejście B – klasa 1b 

 

Godzina 12.00 

Wejście A – klasa 1c 

Wejście B – klasa 1d 

zobacz więcej

Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo,
od 1 czerwca br., zgodnie z wytycznymi MEN, umożliwiamy uczniom uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych i grupowych (do 6 uczniów) w szkole.
Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane przede wszystkim do uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz do tych, którzy chcą prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień oraz poprawić zaległe partie materiału, co umożliwi ostateczne wystawienie oceny rocznej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przesyłam Państwu harmonogram konsultacji. Proszę - poprzez e-dziennik - kontaktować się z nauczycielami i informować, że Państwa dziecko będzie uczestniczyło w konsultacjach.
Informację dotyczącą konsultacji trwających od 1 do 5 czerwca br. należy przekazać wychowawcy klasy do piątku 29 maja do godziny 10.00.
W załączniku umieszczam procedury i wzory dokumentów, które trzeba wypełnić i dostarczyć do szkoły, najpóźniej na pierwsze spotkanie.
Zaznaczamy, że warunkiem uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych w procedurach

Paweł Kawka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7
w Koninie

Załącznniki:

zobacz więcej

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie

Zapoznaj się z procedurami - zobacz dokument

zobacz więcej