Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności

Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo,
od 1 czerwca br., zgodnie z wytycznymi MEN, umożliwiamy uczniom uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych i grupowych (do 6 uczniów) w szkole.
Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane przede wszystkim do uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz do tych, którzy chcą prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień oraz poprawić zaległe partie materiału, co umożliwi ostateczne wystawienie oceny rocznej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przesyłam Państwu harmonogram konsultacji. Proszę - poprzez e-dziennik - kontaktować się z nauczycielami i informować, że Państwa dziecko będzie uczestniczyło w konsultacjach.
Informację dotyczącą konsultacji trwających od 1 do 5 czerwca br. należy przekazać wychowawcy klasy do piątku 29 maja do godziny 10.00.
W załączniku umieszczam procedury i wzory dokumentów, które trzeba wypełnić i dostarczyć do szkoły, najpóźniej na pierwsze spotkanie.
Zaznaczamy, że warunkiem uczestnictwa w konsultacjach na terenie szkoły jest spełnienie wszystkich wymagań zawartych w procedurach

Paweł Kawka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7
w Koninie

Załącznniki:

Wróć