Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności

Nauczanie zdalne - 9-29.11.2020 r.

Szanowni Rodzice,
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w porozumieniu z organem prowadzącym informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas I–VIII.
W związku z tym od poniedziałku 9 listopada lekcje prowadzone będą on-line z wykorzystaniem e-dziennika oraz połączenia przez komunikator Teams z wykorzystaniem dźwięku i obrazu. O szczegółach planu zajęć poinformują Państwa wychowawcy.
Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zajęcia wyrównawcze , korekcyjno -kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne odbywać się będą on-line według ustalonego planu z nauczycielem.
Stołówka szkolna będzie nieczynna.
Świetlica szkolna będzie sprawować opiekę nad dziećmi, uczęszczającymi do klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po wcześniejszej deklaracji pisemnej rodzica.
O kolejnych decyzjach lub zmianach będę Państwa informował na bieżąco. Proszę o śledzenie informacji na poczcie, w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.

 

Pozdrawiam
Paweł Kawka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie

Wróć