Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności

SIÓDEMKOWA GALA URODZINOWA

Czekałem na to siedem lat! Witajcie w naszej bajce…. - tymi słowami Dyrektor pan Paweł Kawka rozpoczął Siódemkową Galę Urodzinową, która odbyła się 17 czerwca w Domu Kultury Oskard.
Na uroczystości gościliśmy włodarzy miasta Konina, dyrektorów pobliskich szkół i przedszkoli, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, firm oraz pracowników szkoły, uczniów, rodziców i absolwentów.
Było to wyjątkowe wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 70 uczniów, przygotowując pokazy talentów oraz występy artystyczne szkolnego zespołu wokalnego.
Występy poprzedzane były prezentacjami, które ukazywały historię szkoły, innowacje i projekty, spotkania z ciekawymi osobami, osiągnięcia uczniów, działalność Samorządu Uczniowskiego, wolontariatu oraz współpracę z rodzicami.
Podczas gali wręczone zostały SIÓDEMKOWE STATUETKI dla utalentowanych uczniów oraz nagrody za prace konkursowe  - Projekt 7 oraz wiersz o Siódemce.
Goście podziwiali wystawę prac plastycznych naszych uczniów,  Żywe obrazy oraz  prace konkursowe. Mogli też przeczytać egzemplarze Szkolnej Gazetki SIÓDEMKA.
Część oficjalną zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem z tortem. Była to doskonała okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia na Siódemkowej ściance oraz spędzenia czasu w SIÓDEMKOWYM gronie.
 
Jeszcze raz dziękujemy Przyjaciołom Siódemki, bez których wsparcia nie udałoby się zorganizować tej uroczystości:
•          Miastu Konin, czyli władzom oświatowym naszego miasta w osobie wiceprezydenta pana Witolda Nowaka i kierownik oświaty pani Małgorzacie Hopen
•          Pani Justynie Kałużyńskiej – dyrektorowi Oskardu
•          Panu Michałowi Zawadzkiemu prezesowi zarządu PGKiM
•          Panu Konradowi Maciaszkowi prezesowi spółki Primabiotic
•          Pani Magdalenie Gólczyńskiej z Rady Nadzorczej Zarządu, MPEC Konin 
•          Pani Ewie Kulczyńskiej dyrektorce Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
•          Panu Waldemarowi Jaskólskiemu – Prezesowi Zarządu, PWiK
•          Państwu Jadwidze Janiak i Zdzisławowi Benk – właścicielom Zakładu Cukierniczego
•          Pani Marcie Jaskulskiej właścicielce firmy Cogito
•          Pani Małgorzacie Witkowskiej – Dyrektorce „Centrum Hajdasz”
•          Pani Joanna Sroczyńska właścicielka firmy Domowe Wypieki Asi
•          Pani Ninie Łukaszewskiej właścicielce firmy Azyl
•          Pani Ewelinie Cajler właścicielce firmy Moja Pasja
•          Pani Martynie Yabar właścicielce firmy Lody Tajskie
•          Pani Magdalenie Kusiak
•          Pani Karolinie Stachowiak
•          Pani Annie Sieradzkiej
•          Pani Edycie Lewandowskiej
•          Państwu Justynie i Emilowi Gigielom
•          Państwu Lidii i Tomaszowi Pilczyńskim
•          Państwu Klaudii i Krzysztofowi Pawlaczykom
•          Państwu Izabeli i Robertowi Kurowskim
•          Panu Pawłowi Walczakowi
•          Pani Anecie Opuchlik
•          Pani Katarzynie Kupczyk 
•          Pani Anicie Marciniak

Wróć