Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Aktualności

Uwaga

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w porozumieniu z organem prowadzącym informuję, że od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.
W związku z tym od poniedziałku 26 października lekcje w klasach czwartych i szóstej będą odbywały się według aktualnego planu. Zajęcia prowadzone będą on-line przez komunikator Teams z wykorzystaniem dźwięku i obrazu.
W klasach I-III nauka przebiega bez zmian, w budynku szkoły. Na terenie szkoły zawieszone zostają wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone przez organizatorów zewnętrznych.
Stołówka i świetlica pracują bez zmian.
Uczniowie klas czwartych i szóstych, w listopadzie, otrzymają odliczenie za niewykorzystane obiady.
Proszę Państwa o ograniczenie przebywania dzieci w świetlicy szkolnej.
Prośba wynika z troski o bezpieczeństwo Nas wszystkich. W świetlicy zachowywane są wszelkie normy reżimu sanitarnego, ale jest to bardzo trudne w dużej grupie dzieci i przy problemach kadrowych (wielu nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na kwarantannie).
Proszę również o dopilnowanie, aby uczniowie mieli ze sobą maseczki. To bardzo ważne w aktualnej sytuacji.
O kolejnych decyzjach lub zmianach będę Państwa informował na bieżąco. Proszę o śledzenie informacji w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły.
 
Pozdrawiam
Paweł Kawka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie

Wróć