Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Egzamin gimnazjalny

Informacje MEN dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – rok szkolny 2019/2020.

Zobacz informacje

Terminy Egzaminu Gimnazjalnego

część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00 

język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

Czas trwania egzaminu

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

HISTORIA, WOS – czas trwania 60 minut, (zadania zamknięte)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

PRZERWA (45 minut)

JĘZYK POLSKI – czas trwania 90 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA – czas trwania: 60 minut, (zadania zamknięte)
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

PRZERWA (45 minut)

MATEMATYKA – czas trwania: 90 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

POZIOM PODSTAWOWY – czas trwania: 60 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

PRZERWA (45 minut)

POZIOM ROZSZERZONY - czas trwania: 60 minut
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Arkusze egzaminu gimnazjalnego

arkusze egzaminu gimnazjalnego