Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

W drodze ku nowoczesnej edukacji

Udział naszej szkoły w projekcie Erasmus+ otworzy nam dostęp do wiedzy, narzędzi i kontaktów międzynarodowych. Chcemy promować SIÓDEMKĘ nie tylko w środowisku lokalnym, ale także na arenie międzynarodowej. Chcemy być postrzegani jako prężnie działająca szkoła, która nie boi się wyzwań i dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów.

Podniesienie jakości pracy, funkcjonowania szkoły oraz jakości nauczania i uczenia się, dzięki udziałowi w projekcie, osiągniemy poprzez:

  • poznanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi,
  • wprowadzenie nowych rozwiązań do codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • zdobycie ogłady i umiejętności wplatania nowatorskich rozwiązań i sposobów pracy z uczniem jako jednostką i jako członkiem grupy,
  • zaadoptowanie wiedzy i zdobycie biegłości w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi technologicznych, informatycznych i aplikacji edukacyjnych,
  • uzupełnianie wiedzy, na poziomie europejskim, na temat metod nauczania i najnowszych trendów w edukacji,
  • podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych poprzez poznanie innych społeczeństw, ich tradycji, zwyczajów, postaw i różnic kulturowych,
  • podniesienie kompetencji językowych,
  • poznanie nauczycieli z innych krajów, nawiązanie kontaktów, dzięki którym możliwa będzie wymiana doświadczeń w ramach reprezentowanych szkół,
  • nawiązanie relacji międzynarodowych celem stworzenia wspólnych projektów oraz podjęcie współpracy ze szkołami zagranicznymi.