Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Mamy To! Akredytacja Erasmus+!

Miło jest nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, została zaliczona do wąskiego grona szkół, które otrzymały akredytację Erasmus+ 2021-2027. Akredytacja daje nam możliwość realizacji wielu działań i projektów unijnych bez potrzeby składania nowych wniosków. Mamy zapewnione finansowanie do 2027 roku.

Program Erasmus+ wspiera rozwój wszelkich instytucji edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej, w tym także szkół. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie różnych przedsięwzięć z funduszy europejskich, szkoła musi przesłać do agencji programu odpowiedni wniosek i plan (zwany Planem Erasmusa), w którym w przekonywujący sposób opisze swoje cele powiązane z potrzebami szkoły i uczniów oraz zaplanowane działania. Nad skonstruowaniem takiego wniosku pracował w naszej szkole specjalnie do tego celu powołany zespół, w którego skład weszły Panie: Agnieszka Parus-Włodarczyk, Natalia Kalata i Iwona Kopczyńska. Nasz plan okazał się na tyle ciekawy i dobrze skonstruowany, że uzyskał akceptację programu Erasmus+, co oznacza, że przez następne 4 lata możemy realizować ciekawe międzynarodowe projekty i otrzymamy na nie dofinansowanie.

Możliwe będą, dzięki temu, m.in. wymiany uczniowskie z innymi szkołami europejskimi, wzajemne przekazywanie sobie doświadczeń z nauczycielami z innych krajów podczas job shadowing oraz kursy językowe i metodyczne dla kadry pedagogicznej. O kolejnych poczynaniach związanych z programem Erasmus+ będziemy informować na bieżąco.

Zespół ds.projektów

W drodze ku nowoczesnej edukacji

Udział naszej szkoły w projekcie Erasmus+ otworzy nam dostęp do wiedzy, narzędzi i kontaktów międzynarodowych. Chcemy promować SIÓDEMKĘ nie tylko w środowisku lokalnym, ale także na arenie międzynarodowej. Chcemy być postrzegani jako prężnie działająca szkoła, która nie boi się wyzwań i dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów.

Podniesienie jakości pracy, funkcjonowania szkoły oraz jakości nauczania i uczenia się, dzięki udziałowi w projekcie, osiągniemy poprzez:

  • poznanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi,
  • wprowadzenie nowych rozwiązań do codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • zdobycie ogłady i umiejętności wplatania nowatorskich rozwiązań i sposobów pracy z uczniem jako jednostką i jako członkiem grupy,
  • zaadoptowanie wiedzy i zdobycie biegłości w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi technologicznych, informatycznych i aplikacji edukacyjnych,
  • uzupełnianie wiedzy, na poziomie europejskim, na temat metod nauczania i najnowszych trendów w edukacji,
  • podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych poprzez poznanie innych społeczeństw, ich tradycji, zwyczajów, postaw i różnic kulturowych,
  • podniesienie kompetencji językowych,
  • poznanie nauczycieli z innych krajów, nawiązanie kontaktów, dzięki którym możliwa będzie wymiana doświadczeń w ramach reprezentowanych szkół,
  • nawiązanie relacji międzynarodowych celem stworzenia wspólnych projektów oraz podjęcie współpracy ze szkołami zagranicznymi.

 

Wakacyjne mobilności edukacyjne, czyli szkolenia kadry Siódemki!

Podczas tegorocznych wakacji  grupa pracowników  naszej szkoły wzięła udział w zagranicznych szkoleniach,  gdzie w szkołach Executive Training Institute i Easy School of Language na słonecznej Malcie oraz w Europass Teacher Academy w zabytkowej Florencji doskonalili swoje umiejętności językowe, posługiwanie się  technologiami komputerowymi, poznawali innowacyjne metody rozwijające kreatywność uczniów, strategie współpracy oraz metody kształcenia przedmiotowo - językowego. 

Mobilności edukacyjne są elementem realizowanego w naszej szkole projektu „W drodze ku nowoczesnej edukacji” w ramach programu Erasmus +.

Europejski Dzień Języków Obcych

W środę 6 października odbyło się przedstawienie z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych.  

Uczniowie klas 3b, 3c, 4b, 4c i 5a wcielili się w role europejskich dzieci podróżujących z Panią Europą, w której postać wcieliła się pani Agnieszka Parus-Włodarczyk.  

Pociąg lingwistyczny zaczął swoją podróż z Rosji, następnie odwiedził Niemcy, Francję, a na koniec zawitał w Wielkiej Brytanii. Czas tej wielojęzycznej podróży umilały nie tylko mini dialogi w różnych językach, ale także przeboje europejskiego radia, które grało grające hity każdego z odwiedzanych krajów.  

Całemu przedsięwzięciu przyświecał jeden cel - ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania  języków oraz promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować. 

Dzięki tej świadomości każdy z Nas może „błyszczeć” na arenie międzynarodowej!  

Podsumowanie projektu „W drodze ku nowoczesnej edukacji”

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie mając świadomość szybko zmieniającej się rzeczywistości i dynamicznej transformacji, która zachodzi w naszym społeczeństwie, zdecydowali się na przystąpienie do programu ERASMUS+. W związku z tym, aby sprostać nowoczesnym, europejskim standardom edukacji, rada pedagogiczna szkoły przeanalizowała swoje cele i zdefiniowała potrzeby. Kluczowymi potrzebami naszej szkoły, w zakresie mobilności i współpracy europejskiej, był udział kadry pedagogicznej w zagranicznych kursach metodycznych i językowych podnoszących kompetencje zawodowe. Wyjazdy dały nam możliwość nie tylko podniesienia kompetencji językowych, poszerzenia umiejętności metodycznych, poznania atrakcyjnych dla ucznia metod nauczania, wykorzystujących nowoczesne technologie i motywujących do efektywniejszej nauki, większej kreatywności, ale to też doskonała okazja do poszerzenia kontaktów międzynarodowych.

Udział szkoły w projekcie otworzył nam dostęp do wiedzy, narzędzi i kontaktów międzynarodowych. Poprawę jakości pracy i funkcjonowania naszej szkoły, dzięki udziałowi w projekcie, osiągnęliśmy poprzez:

· poznanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi,

· wprowadzenie nowych rozwiązań do codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej,

· zdobycie ogłady i umiejętności wplatania nowatorskich rozwiązań i sposobów pracy z uczniem jako jednostką i pracy z grupa,

· zaadoptowanie wiedzy i zdobycie biegłości w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi technologicznych, informatycznych i aplikacji edukacyjnych,

· uzupełnienie wiedzy na poziomie europejskim na temat metod nauczania i najnowszych trendów w edukacji,

· podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych poprzez poznanie innych społeczeństw, ich tradycji, zwyczajów, postaw i różnic kulturowych,

· podniesienie kompetencji językowych,

· poznanie nauczycieli z innych krajów,

· nawiązanie kontaktów, które mogą prowadzić do wieloletnich przyjaźni i wymiany doświadczeń w ramach reprezentowanych szkół,

· nawiązanie relacji międzynarodowych celem stworzenia wspólnych projektów

· podjęcie współpracy ze szkołami zagranicznymi.

W trakcie trwania projektu udało nam się zrealizować następujące działania:

· zorganizowanie recytatorskiego konkursu językowego o charakterze europejskim przeznaczonego dla uczniów szkół naszego miasta,

· zorganizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych połączonego z lekcją otwartą z wykorzystaniem metody CLIL,

· wystawę prac na temat miast europejskich w ramach pracy kółka plastycznego,

· zorganizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem nabytych umiejętności,

· stworzenie kącika literatury europejskiej w szkolnej bibliotece,

· utworzenie Szkolnego Klubu Dyskusyjnego w ramach zajęć bibliotecznych.