Co się u nas dzieje

Pierwszym i zasadniczym zadaniem naszego bytu na ziemi jest to,
aby człowiek umiał bardziej i pełniej być nie tylko „z drugimi”,
ale także i „dla drugich”

(Jan Paweł II „Pisma”)

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 44
62-510 Konin

NIP 665-301-83-85
tel. 63 243 11 90 


e-mail: sekretariat@sp7.konin.pl

Dyrekcja

Dyrektor szkoły
Paweł Kawka

e-mail: dyrektor@sp7.konin.pl

Administracja

Magdalena Krasińska
Główny księgowy

Iwona Kopczyńska
Sekretarz Szkoły / Kadry

Anna Jakubowska
Płace /  Intendent